KRESZPartnerek


Vállalási feltételek
B kategória

Képzőszerv: Nyitray Autósiskola

Ügyfélfogadás: Szerda; 8-16 óráig (egyébként előzetes egyeztetés után)

Cím: 3533 Miskolc, Báthori sor 10.
Telefon: 06 46 373 634
Mobil: 06 20 9625 207
E-mail: nyitray.autosiskola@gmail.com
Honlap: jogsi.info

Cégforma:  Egyéni Vállalkozás
Adószám: 45264441-1-25
VESZ: ES-148762

Képzési Engedély száma: BO/KV/NS/A/88/1/2006

Iskolavezető: Nyitray Imre
Iskolavezetői tevékenység jogcíme: tulajdonos

 

Tájékoztató

A  beiskolázás feltételei:

 • Betöltött  16,5 életév (elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető)
 • Közúti járművezetői vizsgához minimum 8 általános iskolai végzettség kell, melynek meglétéről a  tanuló nyilatkozni köteles
 • Elméleti képzés díjának befizetése

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • A jelentkezési lap pontos kitöltése
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás - 2 példányos (háziorvos adja)
 • Alapfokú iskolai képzettség igazolása, legkésőbb a vizsgaigazolás kiállításáig (eredeti + hitelesített fénymásolattal)
 • Vizsgadíj befizetése; 4.600 Ft

Elméleti képzés:

 • Közlekedési ismeretek (KRESZ): 20 óra
 • Járművezetés elmélete: 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra
 • Az órák 45 percesek, 10 perces szünetekkel
 • A foglalkozásokon való részvétel a 24/2005./IV.21./GMK. rendelet alapján kötelező!
 • A mulasztott témakört pótolni kell, ellenkező esetben a tanuló vizsgára nem bocsátható
 • A hiányzás pótlása: az iskolavezető által megjelölt időpontban
 • Az elméleti tanfolyamon szerzett ismeretekből számítógépes vizsgát kell tenni, melynek ideje 55 perc
 • Kérdések száma: 55
 • Elérhető pontszám: 75 pont
 • Elégséges pontszám: 65 pont

Az elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20
A vizsgán csak érvényes arcképes igazolvány felmutatása mellett lehet részt venni!
Sikertelen vizsga esetén pótvizsga legkorábban 3 munkanap múlva tehető.
A pótvizsga díja 4.600 Ft.

A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltétele a sikeres elméleti vizsga! A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető le.

 

Gyakorlati képzés:

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 29 óra levezetése, illetve az 580 km kötelező menettávolság teljesítése és a forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft befizetése a B.A.Z. Megyei Korm. Hiv.Közl.Felügy. pénztárába

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás:          

városi vezetés: 14 óra
országúti vezetés: 4 óra
éjszakai vezetés: 2 óra
vizsgaóra (50 perc): 1 óra

Összesen: 30 óra

A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben a feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie. Egy gyakorlati óra tartalma 50 perc.

A forgalmi vezetés és vizsga Miskolc városban és országúton lesz.

Oktató gépjármű típusa: Toyota Corolla

A forgalmi vizsga ideje 50 perc. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 munkanap elteltével pótvizsga tehető, melynek díja szintén 11.000 Ft/alkalom. Pótvizsgára a vizsgázó szintén csak a vizsgadíj (készpénzben) kifizetése után jelenthető le. Amennyiben a már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt marad távol, az erről szóló igazolást az Autósiskolában le kell adnia.

Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni.
Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Telefon: 06 1 814 1800

A forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt vizsgáit nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti, újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből tett sikeres vizsga, melynek díja 6.500 Ft.

Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy ez igényét a „Képzési Igazolás” nevű 3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány képzőszervünknél marad, két példányt az új képzőszervhez a tanuló viszi magával.

Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén (Miskolc, József Attila u. 20.) az utolsó vizsgától számított 3 munkanap után átveheti.

A vizsgaigazolás kiadásának időpontja:


Hétfő: 8:00-12:30
Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:30

Vezetői engedélyét az Okmányirodán kérvényezheti a vizsgaigazolás bemutatása és 4.000 Ft ügyintézési díj befizetésével.

 

Tandíjak és azok befizetése (Elmélet + Gyakorlat):

 1. részlet befizetése beiratkozáskor
 2. részlet a sikeres KRESZ vizsga után a gyakorlati vezetés kezdetekor
 3. részlet a levezetett 16. gyakorlati óra után

A Tanfolyamdíj utólagos árváltoztatási jogát fenntartjuk a még igénybe nem vett szolgáltatásokra, amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. üzemanyagár, vizsgadíj, stb. jelentős változása) indokolják.

 

Engedélyező hatóság:

NKH Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Telefon: 06 1 814 1818

 

Felügyeleti szerv:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
Miskolc, József Attila u. 20.
Telefon: 06 46 500 010

 

 

Jelentkezését megköszönve eredményes vizsgákat és balesetmentes közlekedést kívánok!

 

 

 

Nyitray Imre
Iskolavezető

 

 

 

Főoldal - Elérhetőségek - Tanfolyamok - Tandíjak - Akciók - Beiratkozás - Referenciák - Dokumentumok - GYIK - KRESZ - Partnerek

 

Copyright - Nyitray Autósiskola 2010-